Anleggvirksomhet

Halsnøy Trelast as har ein eigen avdeling som driv med anleggsvirksomheit.
Me tar på oss små og store oppdrag innan graving og transport.
Me lagerfører massar og røyr samt deler (kloakk, drenering) i Toftevåg.

Me kan ta på oss dei fleste typar oppdrag som:
- Mindre gravearbeid rundt hus og hage
- Muring av natursteinsmurar
- Meisling av fjell
- Vegbygging
- Hustomtar
- Graving av fiber, lavspendt og høgspendt
- Teknings anlegg i bustad- og hyttefelt (veg, vatn og kloakk)
- Trefelling og rydding

Me lagerfører følgjande massar:
- Pussesand
- Støypesand
- Veggrus
- Avretning 0/32
- Singel
- Pukk
- Rullestein
- Kvit Singel

Av utstyr kan nevnast:

2stk Hitachi Z210
1stk Hitachi 85US
1stk JCB 7230 300Hk 70km/t
1stk 18T dumperhengar
1stk Volvo A25 Dumper
1stk Maskintralle for transport av gravemaskinar m.m.
1stk Valse for komprimering

Traktormgrav.JPG

 


Share on Facebook