til top
  • Fritidsbustad på Halsnøy
  • Fritidsbustad på Halsnøy
  • Fritidsbustad på Halsnøy

Fritidsbustad på Halsnøy

Lekker fritidsbustad med molo/brygge på Halsnøy.

Me byggjer også hytter og fritidsbustader. Samt ombygging, påbygg og ombygging av bygg, om ein ynskjer nye løysningar. I tillegg tek me oppdrag med opparbeiding av molo/brygge. Sjå resultatet frå ombyggjing av ein fritidsbustad på Halsnøy.