til top
  • Tilbygg / Påbygg

Tilbygg / Påbygg

Me kan hjelpe deg når du har behov for eit større og/eller meir funksjonelt og moderne hus, enten det er snakk om påbygg, tilbygg eller ein enklare oppgradering/modernisering.

Våre dyktige håndverkarar har lang erfaring innan sitt fagområde, og finn løysningar som passar din heim og dine behov best. Me har ein dyktig og erfaren husteiknar i firma, og kan være behjelpeleg med søknader og planlegging i forkant av byggeprosessen.

Dette kan me hjelpa deg med

  • Befaring
  • Skisser/teikningar
  • Kostnadsberekning
  • Søknadar
  • Informasjon om støtteordningar
  • Gjennomføring